كاردو الاطفال على قناة ماتش tv

Кто где, а мы опять в телике!

Делимся с вами записью эфира с МАТЧ-ТВ, там про «КАРДО-ДЕТИ!»

Чекай, возможно там показали тебя!